Privacy verklaring

ThermoSmart is een bijzondere thermostaat en een van de eerste thermostaten die gebruikt maakt van de mogelijkheden die ‘De Cloud’ biedt. Door deze rekenkracht te benutten ontstaan nieuwe mogelijkheden.

Onze Cloud draait op servers in de EU. Data die via Wifi worden verzonden zijn versleuteld.

Het bedrijf ThermoSmart is onafhankelijk van energiemaatschappijen en bedrijven die geld verdienen aan data. Uw privacy en de onafhankelijkheid van dergelijke bedrijven vinden we belangrijk.

ThermoSmart verdient zijn geld met de verkoop van hardware en eventueel de verkoop van aanvullende diensten en App’s. ThermoSmart verdient zijn geld niet aan (uw) data en heeft er geen belang bij de data te verkopen.

Daarnaast verdient ThermoSmart niet aan het aanbieden van een abonnementsstructuur. De portal en ThermoSmart App(‘s) zullen altijd gratis blijven. In het geval van aanvullende diensten heeft u altijd de mogelijkheid deze te beëindigen.

ThermoSmart zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Als ThermoSmart data gebruikt voor andere doeleinden dan de thermostaatfunctie zal dit alleen geanonimiseerd en op een geaggregeerd niveau gebeuren.

ThermoSmart gebruikt de persoonlijke data alleen na uw goedkeuring, bijvoorbeeld voor servicedoeleinden.

ThermoSmart slaat uitsluitend persoonlijke informatie op die noodzakelijk is voor het correct functioneren van het product, registreren van uw product, voor het uitvoeren van garantie- en onderhoudswerkzaamheden en voor servicedoeleinden. Adresgegevens en andere contactinformatie worden niet opgeslagen.

ThermoSmart bewaart de plaatsnaam waar de ThermoSmart zich bevind voor het opvragen van weerinformatie. ThermoSmart bewaart de Hardware ID, gebruikt e-mailadres, Firmware versie en of de ketel OpenTherm cq Aan/Uit wordt aangestuurd. Daarnaast bewaart ThermoSmart data die nodig is voor het zelflerend vermogen.

ThermoSmart bewaart ten behoeve van de afhandeling van storingsmeldingen en serviceverzoeken informatie over de technische werking van ThermoSmart zoals software- storingen en de technische werking van de cv-ketel.

De ThermoSmart hardware, portal en App maken gebruik van dezelfde database voor opslag en verwerking van data en programma’s.

ThermoSmart bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. ThermoSmart bewaard geen inloggevens met betrekking tot uw internet- en wifiverbinding

Software-updates
Het actualiseren van de productsoftware geschiedt automatisch. Alle gegevens die door uw product worden opgevraagd, voor de updates, worden versleuteld verzonden. Voor het coördineren en verzenden van gegevens wordt een beveiligde server gebruikt.

Vragen?
Heeft u een vraag over de privacy verklaring? Stuur een mail naar support@thermosmart.nl.

Wijzigen verklaring
ThermoSmart kan deze verklaring wijzigen of er zaken aan toevoegen. ThermoSmart houdt u via de website op de hoogte van eventuele wijzigingen. ThermoSmart plaatst een duidelijke mededeling op haar website om u te informeren over ingrijpende wijzigingen in deze verklaring en vermeldt onder aan de verklaring wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Delen door ThermoSmart van uw persoonsgegevens
ThermoSmart kan uw persoonsgegevens delen met derden, zoals dienstverleners, om ThermoSmart en de behorende diensten te verstrekken. ThermoSmart kan bijvoorbeeld dienstverleners inschakelen voor IT-ondersteuning of bij de afhandeling, installatie of de levering van ThermoSmart en de bijbehorende diensten.

Daarnaast kan ThermoSmart (wettelijk) verplicht worden om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders of bijvoorbeeld aan politie of justitie.

Let op
Door dit product na aankoop daadwerkelijk in gebruik te nemen (en door het installeren en gebruiken van de App(‘s) wordt u geacht het voorgaande te accepteren. Als u bezwaar heeft tegen de opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u zelf uw gegevens wissen. De ThermoSmart zal in dat geval niet meer werken.